Bestyrelsen

Børge Lykkegaard Formand
John Dybdal Næstformand & Revisorsuppleant
Egon Brøndum Nielsen Kasserer
Erik Vinter Indkøbschef
Poul Brøndum Referent
Inger Jensen Bestyrelsesmedlem
Berit Harbo Bestyrelsesmdlem 86454331
Solveig Henny Frank Bestyrelsesmedlem
Else Søndergaard Bestyrelsesmedlem 86451895
Inger
Dan Jensen Revisor
D Lind Hjemmeside & Nyhedsbrev 86450196 40886462
Læsten Netinfo - Copyright 2014