Ordinær generalforsamling i Læsten Borger- og Kulturhus

Læsten Borger- og Kulturhus holder ordinær generalforsamling kl. 19.00

Dagsorden jvf. vedtægterne som kan læses på hjemmesiden.
Indkommende forslag, skal være bestyrelsen i henne senest 3 uger før en ordinær generalforsamling, således at disse kan komme ud til orientering, sammen med indkaldelsen til generalforsamling

Tilbage

Læsten Netinfo - Copyright 2014