Referat af generalforsamling i Læsten Borger- og Kulturhus 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

For  LÆSTEN BORGER OG KULTURHUS

MANDAG D. 19. JANUAR 2015 KL. 19.00 

  1. Valg af dirigent     Dirch Lind
  2. Valg af referent Else Albrechtsen
  3. Formandens beretning

Aktivt år.

Egnsteater, ca. 70 deltagere. Ingen teater i 2015.

Fastelavnsfest.ca. 65 deltagere.

Fællesspisning. Ca. 70 deltagere.

Petanque åbning med spil og pølser

Haveforedrag.  April. Ca. 50 deltagere.

Nye sangbøger med hjælp fra Nordea.

Elro fonden gav penge til en ny opvasker.

Aktivitetseftermiddage første mandag i måneden.

Aktivitetsdag med loppemarked på fællesgrunden

Annette Jellesen underholdt til fællesspisning i efteråret ca. 70 deltagere.

Andespil to gange. ca. 70 deltagere hver gang.

Hjemmesiden ser nu ud til at fungere igen.

Problemer med kloak og taget.

Vi har kontaktet en tømre ang. lydisolering af loft.

Beretningen blev godkendt.


4.  Godkendelse af foreningens regnskab fra foregående år

Regnskab delt ud.

Samlede indbetalinger 123.968 kr.

Samlede udgifter 85.150kr.

Årets resultat 38.818 kr.

Formuen er p.t. 53.032 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 
5. Godkendelse af budget for indeværende år

Budget uddelt.

Vi prøver igen at søge fonde bl.a. til lofter.

Godkendt.

 6.  Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse

     Forslag fra bestyrelsen: Hvad er foreningens formål?

     Punktet var medtaget ved en fejl. Udgår.


 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6 på valg. 3 genvalgt: Berit og Claus Harbo. Egon Brøndum.

Nye forslag: Else og Peder Søndergaard.

                    Inger Jensen

                     Valgt.


8. Valg af suppleanter for bestyrelsen

Forslag: Solveig Frank

              Erling Nielsen

              Annie Pedersen

              Valgt.


9. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til handlingsplan for 
det indeværende år

 10  april Flemming Baade om John Mogensen

 Ide: Øl smagning.

 Foredrag om Hvidsten gruppen

 Randers fortællerne

 Mit kæreste eje.

 
10. Valg af revisor

Forslag: Dan Jensen     valgt


 11. Valg af suppleant for revisor.

Forslag: Erik Vinter   valgt

 
12. Eventuelt.

Søg fond ang. hjertestarter.

Dirch undersøger Tryg fonden.         

 

                   

Læsten Netinfo - Copyright 2014