Årsplan for Læsten Borger- og Kulturhus 2015

Årskalender for Læsten Borger og Kulturhus 2015

Fastelavnsfest for børn og voksne. Søndag d. 15. feb. kl. 14.00

 

Temaaften om John Mogensen ved Flemming Baade.  fredag d.10. april 18.30

Fællesspisning, foredrag, musik og dans.

Tilmelding Salon Tot senest mandag d. 6. april.  

Sæsonåbning af fællesgrunden /Petanquebanen lørdag 18 april kl. 11.00. Kaffe, drikkevarer m.m. kan købes.

Sct. Hans aften tirsdag d. 23. juni. Grillen tændes kl. 18. Medbring egen mad. Vi mødes på Erik Vinthers eng.

Aktivitetsdag på fællesgrunden lørdag d. 29. august 13.00- 16.00.

Fællesspisning fredag 2. oktober kl. 18.30.

Tilmelding Salon Tot

Andespil mandag d. 2. november kl. 19.00

Juleandespil:  onsdag d. 2. december kl. 19.00.

 

Generalforsamling; Mandag 18. januar 2016  kl. 19.00

Mandagsmøder i forsamlingshuset kl. 14-?  2. marts, 13. april,  7. sep. 5. okt .2. nov. 7. dec.

                                                               

Der kan komme andre arrangementer, så hold øje med opslag i vinduet, på hjemmesiden og i Dirchs mails.

                                                                         Bestyrelsen.

 

Læsten Netinfo - Copyright 2014