Hjertestarterkursus

27. marts 2017 holdt Dirch Lind førstehjælpskursus i Læsten Borger- og Kulturhus, med fokus på kunstigt åndedræt, hjertemassage og brug af hjertestarteren, som hænger på huset.

Ca. 35 var mødt op, og de fik både noget teori, samt mulighed for at øve tingene i praksis på de medbragte dukker.

En række personer har efter kurset meldt sig som frivillige "hjerteløbere".
I tilfælde af et hjertestop i - eller omkring Læsten - kan disse personer blive ringet op af alarmcentralen, og blive bedt om at bringe hjertestarteren hen, hvor der er brug for den, så førstehjælpen kan komme igang allerede inden ambulancen når frem. (Listen opdateres af Dirch)

HUSK: Du kan se en vejledning i brug af hjertestarteren på Læstens hjemmeside - klik her

Læsten Netinfo - Copyright 2014