Referat af generalforsamlingen 2018

Referat af generalforsamling for Læsten Borger- og Kulturhus d. 15. januar 2018

 Valg af Dirigent:  Dirch

 Valg af Referent:  Inger L.                           

 Formandens beretning:

Planer for 2018

Investering/ tilskud

– søgt penge hos Elrofonden til renovering i 2017 ca. 500.000 kr.  –  men trukket tilbage.

Forsøger at ansøg igen i 2018 og tilskud Investering køkken – toiletter – men investeringen bliver ikke større end der indkommer tilskud.

Fastelavn arrangeres igen i 2018.

2 gange fællesspisning

Åbning af petanquebane, åbningsdato kommer senere (petanquespillerne står for datoen)

Sankt. Hans – bål bliver igen i 2018 tændt på fællesgrunden

Underholdning med Le PeTit overvejes igen til efteråret

2 bankospil i november og december som i 2017

Underholdning med Randers Egns teater lørdag d. 24/3 2018  

Tak de frivillige som giver en hånd med

Tak til bestyrelsen for deres arbejde

Tak til Tenna og Henrik for deres indsats i bestyrelsen

 

Regnskabsaflæggelsen: Ved Egon Brøndum.

Spørgsmål til regnskab -     Ingen

Regnskab godkendt på generalforsamlingen

Spørgsmål til budget:  -   Ingen

Budget godkendt af generalforsamlingen

Valg :

På valg til bestyrelsen: Tenna og Henrik,  Betinna og Børge.

Genvalg til Betinna og Børge for 2 år.
Nyvalg til Anni Pedersen og  Mads Jensen for 2 år.

På valg som suppleanter til bestyrelsen:  Erling Nielsen og Anni Pedersen

Genvalg til Erling Nielsen for 2 år.
Nyvalg til Henrik Wøhleke for 2 år.

Revisor: genvalg til Dan Jensen for 2 år.

Evt.

Oplysning fra bestyrelsen

Brugsretten til ”vandværksgrunden” – der er lavet kontrakt med Randers Kommune om at Læsten Borger- og Kulturhus har brugsretten over grunden – mod at vedligeholde den, græsslåning og hegnsklipning. Aftalen kan opsiges af begge parter med 1 måneds varsel.

Forslag til vedtægtsændring på næste års generalforsamling:
vedr. finansiering af Kassekredit
vedr. annoncering af indkaldelse til generalforsamling

Der søges en ny til at stå for udlejning af forsamlingshuset

Oplysning fra Dirch ang. Nabohjælp – at man kan tilmelde sig nabohjælp gratis – kun hvis der skal skilt op ved indfaldsvejene koster det et mindre beløb – og kommune skal spørges om, hvor de må opstilles. Mere information udsendes på mailen.

Landsbyerne bliver ikke omdelt mere –  derfor kom ideen at få en vandtæt stander til Landsbyerne Ved Borger- og Kulturhuset – og forespørge om vi kan få leveret en stak.

Læsten Netinfo - Copyright 2014