Referat af generalforsamling 31/7-18

Referat ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag, den 31. juli 2018

afholdtes der i Læsten Borger- og Kulturhus - CVR 30 29 65 24 ekstraordinær generalforsamling på foreningens fællesgrund (Petanquebanen) i Læsten.

Dagsorden

1)            Valg af dirigent.

2)            I henhold til foreningens vedtægter stilles forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til optagelse af midlertidigt banklån / kassekredit i forbindelse med omforandring af køkken mv.

3)            Eventuelt

 

Beslutninger

Ad 1)   Til dirigent valgtes kasserer Egon Brøndum Nielsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2)   Det blev énstemmigt blandt de fremmødte 19 personer samt fra 8 fuldmagter besluttet, at bestyrelsen må optage nødvendig belåning hos foreningens pengeinstitut op til et beløb på 250.000 kr.

Ad 3)              Intet under dette punkt

 

Herefter afsluttedes den ekstraordinære generalforsamling. Som dirigent:

Egon Brøndum Nielsen

Læsten Netinfo - Copyright 2014